بستن

تمایز سیستم نوبت دهی صف آرایه با سایر سیستم ها

مزایای سیستم نوبت دهی آرایه

– به دلیل سازگاری کامل برنامه باسیستم های عامل وبرنامه نویسی اصولی ریست کردن مکرر ندارد

– در این سیستم برای هر صف به صورت مجزاقابلیت درج پیامهای مختلف برروی بلیط های نوبت وجوددارد.

– دراین سیستم تغذیه کلیه باجه ها (فراخوان ها ونمایشگر باجه)وبردهای standتوسطpc  مربوطه واز طریق همان کابل ارتباطی تامین شده ونیازی به تغذیه مجزابرای باجه هاندارد.

– به دلیل طراحی مهندسی وپیش بینی شرایط غیر عادی در صورت وارد یا خارج شدن هر یک از فراخوان هاهیچ گونه خللی در کارسیستم رخ نخواهد داد وهر فراخوان به محض اتصال به خط قابلیت عملیاتی شدن رادارد.

– در فراخوانهاازID سخت افزاری استفاده شده که احتمال بهم ریختگی وتداخل IDهابه هیچ صورتی وجودندارد.

– برای ارتباط از کابلهای Cat5 استفاده گردیده است که احتمال قطعی ونویز پذیری رابه حداقل میرساند.

– به دلیل طراحی دقیق  دهانه خروجیStand وحضور کامل دهانه پرینتر در خروجی احتمال گیر کاغذ به دهانه Stand به صفر رسیده است.

– به دلیل استفاده از Bus485وسرعت بالای ارتباط هیچگونه تاخیری در فراخوانی وچاپ در متراژهای بالا وجود ندارد.

– نصب نرم افزار به صورت کاملاًراحت(User Friendly)انجام شده ونیازی به هیچگونه تنظیمات خاصی وجود ندارد.

– این سیستم به طور کامل مستقل بوده وهیچ گونه تماسی باشبکه بانک ایجاد نخواهد کرد وازاین روامنیت شبکه شعبه تضمین میگردد.

– این سیستم به دلیل استفاده از بانک اطلاعاتیAccess حداقل درگیری cpu راداشته وقابلیت نصب برروی Pc غیر مستقل (مثلاً یکی از باجه ها)رادارا میباشد

– این نرم افزار به صورت رایگان  پشتیبانی ازLCD مرکزی رادارابوده که LCD مرکزی توانایی پخش پیامهای تبلیغاتی –ساعت-تاریخ و4شماره فراخوانی شده اخیر وپخش کلیپ تبلیغاتی بانک رادارامیباشد.

– این سیستم قابلیت اجرابه صورتBusوStar وهیبرید(StarوBusهمزمان )بدون هیچگونه تغییری در سخت افزار ونرم افزار رادارا میباشد(بسته به شرایط شعبه ودرخواست بانک)

– عدم نیاز به کابل کشی مجددازسمت PC درصورت اضافه نمودن باجه های مختلف(به دلیل پشتیبانی همزمان ازسیستم BusوStar)

ضعف های موجود دربرخی ازدستگاههای دیگر

– هنگ کردن سیستم ونیاز به Restartکردن مرتب سیستم

 

– عدم توانایی چاپ پیامهای مجزابرای صفوف مختلف

 

– نیاز به تغذیه مجزابرای هر باجه

 

– بهم ریختگی سیستم درصورت خارج شدن یک فراخوان از خط

 

– نرم افزاری برای فراخوان هاوبه هم ریختگی آی دی هاID

 

– استفاده از کابلهای 4رشته جهت ارتباط(ضعیف بودن کابل وسوکت ها)

– به دلیل طراحی Stand گیر کاغذ در خروجی stand نامطلوب

 

– کندی پاسخگوی سیستم در حین فراخوانی وپرینت

– پیچیدگی در نصب نرم افزار

 

– نیاز به استفاده ازبسترشبکه شعب

 

– عدم توانایی نصب بر سیستمهای غیر مستقل به دلیل حجم سنگین نرم افزار(نیاز به بانکهای اطلاعاتیSQL)

– اخذ هزینه جدابرای نمایشگر مرکزی

 

– عدم قابلیت اجرا به صورت BUSوSTAR به طور همزمان (در برخی سیستم هافقطBUSودر برخی فقطSTAR)

 

– نیاز به کابل کشی مجدد در صورت افزودن باجه جدید(ازPC به باجه مربوطه)

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *