برای همکاری با شرکت کیان الکترونیک سپاهان لطفا اقدامات زیر را انجام دهید:

1 – فرم زیر را تکمیل کنید

2 – فایل رزومه خود را بارگذاری کنید

3 – فایل استخدام را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل آن، آن را در قسمت ارسال فایل استخدام تکمیل شده، در فرم زیر بارگذاری کنید

حداکثر حجم فایل ارسالی 2 مگابایت می باشد.